PAMM účet – kopíruj naše obchody

PAMM UcetPAMM účet a automatické otváranie nami realizovaných obchodov. Výborná možnosť ako zhodnotiť vlastný kapitál.

PAMM účet je ideálne riešenie pre investorov, ktorí majú záujem o aktívnu správu kapitálu prostredníctvom nášho portfólio manažéra. „Kopírujete“ tak softwarovo automaticky všetky obchodné transakcie, ktoré realizujeme na vlastných účtoch.

Predstavujeme vám moderný finančný nástroj na zhodnocovanie kapitálu v priemere 3 – 6% mesačne, teda 36 – 72% p.a.

Čo je PAMM účet

PAMM účet je obchodný účet vedený v USD zriadený klientom, ktorý prejavil záujem o investovanie na kapitálových trhoch a má záujem o realizovanie našich obchodov na jeho účte. PAMM účet zriaďuje klient v brokerskom dome FXOPEN.

Vlastníkom účtu PAMM je klient. Následne klient dáva oprávnenie povoliť automatické otváranie obchodných transakcií nášho portfólio manažéra na účte klienta.

Portfólio manažér je profesionálny burzový obchodník, ktorý aktívne pôsobí na svetových trhoch s rôznymi komoditami, indexmi a FX menami za účelom špekulatívnych nákupov alebo predajov.

Ako funguje PAMM obchodovanie

Klient, ktorý vlastí obchodný účet v minimálnom objeme 10.000 USD, môže tento účet softwarovo prepojiť s účtom nášho portfólio managera tak, že poskytne prístup na nastavenie spárovania tohto účtu spolu s naším investorským master účtom.

Po nastavení účtu a úspešnom prepojení s master účtom sa všetky obchody, ktoré otvoríme na účte WEIDI TRADING™, automaticky otvoria aj na účte klienta. Klient je tak priamo zapojený do všetkých obchodných transakcií, ktoré realizujeme.

To znamená, že akonáhle portfólio manager zadá na obchodnom účte WEIDI TRADING™ obchodný príkaz (nákup/predaj), tento príkaz bude softwarovo prenesený (teda „kopírovaný“) na obchodný účet klienta.

Odmenou pre WEIDI TRADING™ za realizované obchody je podiel na vygenerovanom zisku pomerom 50:50. Ďalšie podrobné informácie nájdete na stránkach brokerského domu – Čo je PAMM a ako funguje.

Equity výkonnosť

Výkonnosť nášho obchodného účtu nájdete na Equity Výkonnosť. Ide o prezenčný účet založený dňa 24. apríla 2017 za účelom voľného nahliadnutia do našich obchodov. Ďalšie reálne účty a ich výpisy vieme poskytnúť k nahliadnutiu na osobnom stretnutí.

PAMM Ucet